Dương Mạnh Hùng
Viện Trưởng VIETD
Nguyễn Đức Trung
Co-Founder & Investor
Trần Xuân Toàn
An vui, tích cực
Phan Khắc Trưởng
Chất Lượng - Uy Tính - Niềm Tin Việt
Vũ Linh
Chuyên gia phát triển HST Doanh Nghiệp
Nguyễn Phong Phú
Founder: Thảo Điền Phú Mỹ-Sài Gòn New home-Thiên Nhiên Natural
Nguyễn Trần Hoài Phương
Giám đốc kỹ thuật
Phạm Quý Hùng (Curie Pham)
Tư vấn & Phát triển Hệ sinh thái Doanh nghiệp
Nguyễn Xuân Niệm
Tiến sỹ Nguyễn Xuân Niệm
Nguyễn Quyết Chiến
Chuyên Gia Tài Chính
Lữ Kim Hương - Thanh Hương
TẬN TÂM & LÀM ĐIỀU MÌNH THÍCH
Hồ Thị Phương Thảo
Giúp giới trẻ thay đổi tư duy và có công cụ để thành công nhanh hơn
Võ Hoàng Tâm
Luật sư tư vấn doanh nghiệp